Bağlam Merkezli Halkbilimi Yöntemleri

Oca 10, 2010 - Kategori: Diğer | 9 Yorum

İşlevsel Halkbilimi Yöntemi

İşlevsel yöntemin hareket noktası halk edebiyatı yaratmalarının metinleri değil, bu metinlerin oluşturuldukları, yaratıldıkları, anlatıldıkları, dinlendikleri bağlamdır. Bu bağlam noktasında anlatıcının anlatıyı yaratma, aktarma ve kullanma nedenleri ve dinleyicilerin anlatıyı dinleme, anlama ve kullanma nedenleri işlevsel yöntemin sorunlarıdır.
William R. Bascom, yaptığı araştırmalar neticesinde halk bilgisi ürünlerinin işlevlerini 4 ana başlıkta incelemiştir.
1)Hoşça Vakit Geçirme, Eğlenme ve Eğlendirme İşlevi: Anlatıların genel olarak eğlenme amaçlı kullanıldıkları görüşmüştür.
2)Değerlere, Toplumsal Kurumlara ve Törelere Destek Verme İşlevi: Toplumun değerlerinin, toplumsal kurumların ve törelerin onaylanmasını sağlamaktadır. Bu şekilde toplumsal değerler güçlenir ve toplum içinde yaşamaya devam eder.
3)Eğitim ve Kültürün Genç Kuşaklara Aktarılması: Yazılı olmayan toplumlarda bu anlatılar eğitim fonksiyonuyla da öne çıkmaktadır.
4)Toplumsal ve Kişisel Baskılardan Kurtulma İşlevi: Toplumsal düzende yapılması zor olan davranışların halk bilgisi ürünleri içinde yer almasıyla bu tür baskılardan kurtulma görülmektedir.

Sözlü Kompozisyon Kuramı

Bu kurama göre anlatıların öğrenen ya da ezberlenen olup olmadıkları, nasıl aktarıldıkları, anlatıların hangi kısımlarının öğrenilip hangi kısımlarının ezberlendiğini, çıraklık döneminden itibaren nasıl öğrenilip ustalık döneminde nasıl aktarıldığını incelenmesi önemlidir.

Performans Teorisi

Bu kuramda doku(sözel doku, dile ait özellikler), metin ve bağlam önemli yer teşkil etmektedir. Dundes’e göre söze doku aktarılamaz. Bir metni doğru değerlendirebilmek için bağlamı ve sözel dokuyu iyi tespit etmek gerekir.

Bir Yorum Yaz